دعوت مردم به نافرمانی مدنی – شعله سعدی – پناهی راد – منصوری – ماندانا شکری نژاد

دکتر شعله سعدی

https://www.youtube.com/watch?v=9FGYqnK7ZrU

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate