مصاحبه آژانس خبری موکریان با دکتر قاسم شعله سعدی حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال سیاسی در تهران

دکتر قاسم شعله سعدی

https://www.youtube.com/watch?v=fI4jHLTidfA

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate