ناهماهنگی وزارت اطلاعات و ستاد ارتش در ترور فخری زاده – اندیشه راه سوم

دکتر قاسم شعله سعدی

https://www.youtube.com/watch?v=sFSu_5BEazY

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate