اعتراض مردمی از سراوان آغاز شد – دکتر قاسم شعله سعدی , آریاسب باوند . ماندانا شکری نژاد

https://www.youtube.com/watch?v=ahWMua19EUw

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate