جواب دکتر شعله سعدی به دکتر مهدی خزعلی که برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده می شود

https://www.youtube.com/watch?v=tMVWR6R13Q8

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate