نشست دکتر شعله سعدی با مهندس طبرزدی در کانال یک با همراهی شهرام همایون آمشب ساعت ۱۰ به وقت ایران

نشست دکتر شعله سعدی با مهندس طبرزدی در کانال یک با همراهی شهرام همایون آمشب ساعت ۱۰ به وقت ایران

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate