من سال ۱۴۰۰ را سال سقوط جمهوری اسلامی نامگذاری میکنم.

ه

هم میهنان گرامیم در پاسخ به چالش آقای شهرام همایون من با بزرگداشت سنت نیکوی شب چهارشنبه سوری از روی آتش پریدم و از شما هم میهنان عزیزم میخواهم با بزرگداشت مناسبت های ملی از جمله نوروز ودیگر مناسبت ها و با الهام از نور و گرمی آتش چهارشنبه سوری راه مبارزه را روشن و به مبارزان گرمی عشق به میهن را اهدا نمایید و با بازگشت به هویت ملی به چنان همبستگی ملی برسیم که از هیبت آن کاخ ستم را از بیخ برکنیم . «من سال ۱۴۰۰ را سال سقوط جمهوری اسلامی نامگذاری میکنم.» قاسم شعله سعدی ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate