#بیانیه_۱۴#سقوط_جمهوری_اسلامی پیام نوروزی دکتر قاسم شعله سعدی https://t.me/faalan_madani_mashhad#بیانیه_۱۴#سقوط_جمهوری_اسلامی پیام نوروزی دکتر قاسم شعله سعدی
https://t.me/faalan_madani_mashhad

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate