دکتر قاسم شعله سعدی – چرا راه سوم؟راه اول از انقلاب مشروطه تا پایان پهلوی
راه دوم از انقلاب اسلامی تا امروز
راه اول و راه دوم به شکست انجامید
اولین بار است که راه سومی ارائه می شود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate