دعوت مردم به نافرمانی مدنی – دکتر قاسم شعله سعدی , سیروس منصوری , ماندانا شکری نژادInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate