حمایت مهندس حشمت طبرزدی و دکتر قاسم شعله سعدی از قیام سپیدInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate