مناظره د. قاسم شعله سعدی با کاوه آهنگری در رابطه با دموکراسیدلایل تعبیرات متفاوت ما از دموکراسی برای ایران چیست؟
دین مناظره با مدیریت آقای ‌شهرام همایون و در کانال یک پخش شده‌است

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate