مهستان: چرا قاسم شعله‌سعدی برای پایان دادن به حکومت اسلامی به میدان آمده است؟قاسم شعله‌سعدی در مهستان از این می‌گوید که چرا برای پایان دادن به حکومت اسلامی به میدان آمده است؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate