تفسیر خبر جمعه ۲۸ تیر / میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده، قاسم شعله سعدی و عباس واحدیان شاهرودیفرمائید subscribe لطفآ کانال ما را

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate