جلسه دوم تحلیل هفتگی با دکتر شعله سعدیدومین برنامه تحلیل هفتگی خط سوم با دکتر قاسم شعله سعدی
موضوع: چالش بین رهبری و روحانی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate