تحلیل هفتگی با دکتر شعله سعدینخستین جلسه تحلیل هفتگی با دکتر قاسم شعله سعدی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در کانال خبری تحلیلی خط سوم
موضوع: سیاست خارجه وآتش به اختیار
telegram.me/khatesevome

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate