توضیحات قاسم شعله سعدی درباره آیین نامه «جبران خسارت بازداشت اشتباه» در ایرانمنبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ghasem-sholeh-sadi/3547807.html

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate