قاسم شعله سعدی: مجلس باید در مورد قراردادهای نفتی تحقیق و تفحص کندمنبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ghasem-sholesadi/3458862.html

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate