دزدی سخنان و طرح های دکتر مسعود رضائی ورجاوند توسط دکتر قایم شعله سعدیآقای دکتر قاسم شعله سعدی تمام حرف های مردم پسندش سرقت سخنان آقای دکتر رضائی است و در این سری ویدئوها که سعی می کنیم حاضر کنیم سعی می شود پی آپی ارسال و ملت ایران قضاوت کنند قاسم شعله سعدی هیچوقت شجاعت رویایی با دکتر رضائی ورجاوند را در تلویزیون نداشته است دکتر رضائی کسی است که توسط تمامی رسانه ها ملی و بین المللی فراماسونری سانسور می شود چون او طراح اصلی اعتراضات دی ماه ۹۶و آبان ۹۸ است ما را لطف با لایک و سابسکرایبتان یاری کنید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate