تفسیر خبر چهارشنبه ۸ آبانآیا موج تازه اعتراض های ضد حکومتی در منطقه میتواند به ایران کشیده شود؟
میهمانان: آقایان حسن اعتمادی و قاسم شعله سعدی
چهارشنبه ۸ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate