قاسم شعله سعدی: پیام مردم روشن است، از اصلاح طلبان عبور کردند

قاسم شعله سعدی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate