قاسم شعله سعدی: حکومت با بحران مشروعیت مواجه است؛ مردم داغدارند

قاسم شعله سعدی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate