قاسم شعله سعدی شیرمردی که حکم خامنه ای را صادر کرد.

شیرمردی که حکم … خامنه ای را صادر کرد. کارش تمام است

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate