صحبتهای دکتر قاسم شعله سعدی – حقوقدان و وکیل دادگستری: در دموکراسی هیچ فردی قدرت مطلق ندارد

دکتر قاسم شعله سعدی – حقوقدان و وکیل دادگستری: در دموکراسی هیچ فردی قدرت مطلق ندارد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate