خلاصه صحبت دکتر شعله سعدی در مقابل این پرسش: روزهای پس از براندازی در برنامه پنل سیاسی کانال یک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate