نامه دکتر قاسم شعله سعدی به بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله سید علی سیستانی

حضرت آیت الله سید علی سیستانی بزرگ مرجع جهان تشیع

سلام علیکم

حضرتعالی در جایگاهی قرار دارید که باید از کیان دین و اعتبار و استقلال مسلمین چون بنیانی مرصوص دفاع نمایید کما اینکه اسلاف حضرتعالی چنان بودند .

هنوز خاطره فتوای میرزای شیرازی که موجی در جامعه مسلمین برانگیخت که شاه را مجبور به الغای قراردادتثبیت شده و قطعی و لازم الاتباع تنباکو نمود که خوف آن‌ می رفت که اندک اثر منفی بر بخش کوچکی از صنعت کشور توسط انگلیس بگذارد.
امروز مومنین که در انتظار موضع قاطع حضرتعالی در زنده کردن خاطره سرنوشت ساز فتوای میرزای شیرازی هستند تا قرارداد تثبیت نشده با چین کمونیست که به احتمال ، بلکه یقین موجب سلطه کفار بر مقدرات تنها کشور شیعه جهان خواهد شد.ناباورانه شاهد سکوت حضرتعالی می‌باشند .

با عنایت به مراتب فوق و بویژه احتمال بلکه اطمینان به سلطه کفار بر مقدرات تنها کشور شیعه جهان از طریق این قرارداد تثبیت نشده خواهد شد ،استدعا دارد نظر صریح مبارک را اعلام فرمایید.

        با تجدید احترام
      قاسم شعله سعدی

بیستم فروردین یکهزار و چهارصد

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate