جواب دکتر قاسم شعله سعدی در مورد نامه دکتر قاسم شعله سعدی به بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله سید علی سیستانی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate