2 دیدگاه

  1. بازتاب: منافع آمریکا , اسرائیل و اروپا در ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی است ؟ منافع ایران کدامین است؟ - امروز نیوز
  2. بازتاب: منافع آمریکا , اسرائیل و اروپا در ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی است ؟ منافع ایران کدامین است؟ – چاپار نیوز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate