سوال رادیو بین المللی فرانسه ازقاسم شعله سعدی ,

جمهوری اسلامی با بحران های ویژه نظام‌های تمامیت‌خواه روبرو است که در اصل بحران‌‌های گذار به دموکراسی هستند. ولی گذار از یک وضعیت به هم ریخته به دموکراسی نیازمند تمایل و ارادۀ مردم ایران است که بخواهند جامعه را به چنین سمتی سوق بدهند. یا مردم ایران احساس مسئولیت کرده و ریشۀ بحران‌های جاری را که جمهوری اسلامی است برمی‌کنند یا اینکه ده‌ها سال دیگر تبعات سنگین این وضعیت را تحمل خواهند کرد. تداوم این بی سرانجامی و بحران فقط اپوزیسیون را ناامید نکرده، بلکه خود جمهوری اسلامی ایران را دچار اشتباه محاسبه یا مبالغه دربارۀ توان خود کرده است به طوری که می‌پندارد برای همیشه مصون از پی آمدهای بی سرانجامی و بن بست حاضر خواهد ماند.

من مطمئن هستم که وضعیت کنونی حتما به سوی دموکراسی میل خواهد کرد. اما، موفقیت این سمت گیری همانطور که گفتم به تصمیم ملت ایران بستگی دارد. زیرا، ملت ایران در مقابل یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است و فرصت‌های تاریخی قابل تکرار نیستند. به گمان من سال جاری سالی است سرنوشت‌ساز چه برای رژیم چه برای ملت ایران.    

2 دیدگاه

  1. بازتاب: سوال رادیو بین المللی فرانسه ازقاسم شعله سعدی , – اخبار ایران
  2. بازتاب: سوال رادیو بین المللی فرانسه ازقاسم شعله سعدی , – چاپار نیوز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate