اعلان خطر (بخش اول)

🅾 اعلان خطر

(بخش اول)

 چو ایران نباشد تن من مباد 

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد 

ملت غارت شده ایران

⭕️ بارها به استحضار رسانده ام که کشور در آستانه فروپاشی و ما در معرض یک انتخاب تاریخی قرار داریم. اینک مجدداً خاطرنشان مینمایم وضعیت کشور خطرناکتر از آن است که تصور می کنیم زیرا:

⭕️ ۱- تجربه نشان داده که هر گاه حکومت ضعیف بوده انگیزه بیگانگان برای تحمیل سلطه بر کشور و حتی تجزیه مام میهن قوی شده است، سراسر دوران قاجار و اوضاع فلاکت بار کنونی ایران و شرایط ایران در بحبوحه جنگ دوم جهانی نمونه های آن است.

⭕️ ۲- حکومت جمهوری جهل و جور اسلامی اکنون در ضعیفترین موقعیت خود در ۴۲ سال گذشته می باشد زیرا با اَبَر بحران‌هایی مواجه است که مختص دوران گذار و سقوط می باشند از جمله:

 الف: فاقد مشروعیت مردمی است به نحویکه اکثریت قریب به اتفاق مردم خواهان سقوط آن می باشند، اعتراضات پی‌درپی و هر روزه اقشار مختلف مردم گواه صادق این بحران است.

 ب: عدم همبستگی کارگزاران حکومت که سهل است، آنها سایه یکدیگر را هم با تیر می زنند.

پ: بحران اقتصادی و مالی که بهترین نشانه آن سقوط ارزش پول ملی به یک چهار هزارم و اعلام مراجع بین المللی مبنی بر کاهش ذخیره ارزی و طلای ایران به ۴ میلیارد دلار، اعتراف دولت و مجلس به ۶۰ میلیون ایرانی محتاج بسته حمایتی معیشتی که ۷۵ درصد جمعیت کشور می باشند و ده ها مورد دیگر.

ت: بحران فساد، بحران جانشینی، بحران منطقه‌ای و بحران بین المللی 

ث: بحران ناکارآمدی در همه بخش ها

ج: بحران اطلاعاتی که رخنه در حساس ترین مراکز کشور و از جمله مراکز اتمی به کرات وجود داشته است و ده ها دلیل دیگر.

⭕️۳- با توجه به تجربه تاریخی و وضعیت حکومت، روشن استکه بیگانگان برای کشورمان نقشه ها کشیده اند به نحویکه تکرار وقایع دوران جنگ جهانی دوم به وضوح قابل ردیابی است که کشور بین روس و انگلیس تقسیم شد و سران متفقین بدون اجازه وارد تهران شدند و کنفرانس تهران را برگزار نمودند.

تنها تفاوت با آن زمان ورود بازیگر جدیدی به نام چین است که اگر با ایالات متحده هماهنگی نداشته باشد حتی در صورت نهایی شدن قرارداد ننگین همکاری ۲۵ ساله با چین، این قرارداد قابلیت اجرا نخواهد داشت و تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که ایالات متحده تحریم‌ها را لغو کند ولی متاسفانه شواهدی از تبانی قدرت های خارجی خبر می دهد که علیه ملت ایران در حال تحقق است.

 شما ملت غارت شده که سال‌های سال به امید تاثیر این تحریم‌ها بر حکومت به نحوی که منجر به سقوط آن شود آنرا تحمل کرده اید و می رفت که عنقریب این امید جامه عمل به خود بپوشد ناگهان زمزمه‌های تفاهم بارژیم غارتگر به گوش می رسد.

⭕️ ۴- شما ملت غارت شده که با مشکلات عدیده درگیر شده اید از کرونا گرفته تا خط فقر مطلق از سرکوب تا فروپاشی اخلاقی، از بی اعتمادی نسبت به اپوزیسیون تا بی تفاوتی نسبت به آنچه مربوط به سرنوشت کشور است به نحویکه قرارداد ننگین با چین که مستقیماً تمامیت سرزمینی، استقلال، غرور، غیرت ملی ما را نشانه گرفته هم نتوانست احساس مسئولیت ما را برانگیزد این بی تفاوتی و عدم ایفای مسئولیت ملی ما، بیگانگان را بیش از پیش مصمم نموده که با سوءاستفاده از ضعف حکومت برای تعبیر خواب هایی که برای ما دیده اند تلاش کنند.

⭕️۵- اپوزیسیون کشور که شامل مجموعه های متعدد و متضاد داخل و خارج می باشند تاکنون قادر نبوده اند مسئولیت خود را ایفا نمایند و بتوانند قابلیت خود را نشان دهند و با ارائه برنامه‌ و ایجاد اتحاد نقش موثری در نجات ملت ایفا کنند و تا کنون از مرحله حرف فراتر نرفته اند.

⭕️ ۶- ما گرفتار فروپاشی اخلاقی شده ایم که خمینی آنرا پایه گذاری نمود.

 به نحویکه در دهه ۶۰ ما را که برای هم می مردیم به جاسوسی علیه یکدیگر کشاند و ما چنان مسخ شدیم که در بسیاری از موارد علیه اعضاء خانواده و بستگان و دوستان خود جاسوسی کردیم و آنها را به محبس یا مسلخ فرستادیم.

 شاید یکی از مهمترین دلایل بی اعتمادی و بدبینی ما نسبت به یکدیگر و بی تفاوتی ما نسبت به سرنوشت خویش همین حالت مسخ شدگی باشد و امروز بر کسی پوشیده نیست که در بسیاری از موارد سینه هایمان سرشار از نفرت، خشم و دشمنی شده به نحویکه در صورت یک تحول سیاسی مهم و فروپاشی حکومت ممکن است ملتی که نماد همزیستی مسالمت آمیز بوده و فرهنگ مهر آن زبانزد جهانیان بود، دست به برادر کشی زند و آتش جنگ داخلی را برافروزد.

⭕️ ملت غارت شده ایران برای مدیریت اعتراضات و قیام در دوران گذار و جلوگیری از تکرار ناکامی های گذشته که عمدتاً به دلیل فقدان راهبری بود و به دلیل امکان تحولی قریب الوقوع و در نتیجه احتمال سرریز شدن و فوران خشم و نفرت و کینه نسبت به یکدیگر که ممکن است به جنگ داخلی منجر شود.

دکتر قاسم شعله سعدی

2 دیدگاه

  1. بازتاب: اعلان خطر (بخش اول) – چاپار نیوز
  2. بازتاب: اعلان خطر (بخش اول) – اخبار ایران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate