اعلان خطر (بخش دوم)

اعلان خطر 

(بخش دوم)

⭕️ضروری ترین و فوری ترین نیاز امروز ایران تشکیل یک آلترناتیو و راهبری که هم قادر به مدیریت قیام شما و هم قادر به جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در صورت فروپاشی حکومت باشد میدانم ولی به دلیلِ تفاوت دیدگاه‌ها، رقابت‌های توأم با بداخلاقی و دهها دلیل فرهنگی و تاریخی و جامعه‌شناختی و غیره تاکنون از شکل‌گیری چنین راهبری، توفیقی برای اپوزیسیون حاصل نشده.

⭕️ اینجانب علی رغم ارائه اندیشه راه سوم- راه نجات ایران که محصول مبارزات میدانی در داخل کشور و متکی به اصول علمی، سیاسی و حقوقی و متضمن برنامه ای کامل برای ۳ مرحله:

 الف: گذار

ب: استقرار رژیم جدید مبتنی بر سکولاریسم، دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بازگشت به هویت ملی تحت لوای یک پرچم یک کشور یک ملت و یک دولت 

ج:استحکام نظام جدید به منظور جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری 

⭕️و با هدف انتقال قدرت به مردم ترجیحاً از راه مصالحه و با استراتژی مبارزه خشونت پرهیز و تاکتیک نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی که به نحو چشمگیری مورد توجه و اقبال شما هم میهنان غارت شده قرار گرفت و برای نشان دادن اراده قطعی شما مبادرت به انتشار کیفرخواستی مفصل و مستدل علیه آقای خامنه ای رهبرِ غیرقانونی نمودم که از بین ۲ گزینه مصالحه یا محاکمه برای انتقال قدرت به مردم یکی را انتخاب کند.

 ⭕️و علیرغم اینکه هیچیک از چهره های اپوزیسیون نتوانست ایراد و اشکال محتوائی به اندیشه راه سوم – راه نجات ایران به مثابه برنامه ای کامل وارد کند و این اندیشه کماکان می تواند به عنوان برنامه ملت ایران برای نجات مورد عمل قرار گیرد، اما رقابت ها و دیگر مسائل مانع همراهی با آن گردید.

⭕️ اینک از یک طرف تشکیل یک آلترناتیو و راهبری معتبر و کارآمد را با عنایت به وضعیت اضطراری کشور ضروری ترین و فوری ترین نیاز کشور دانسته و هرگونه تاخیر و تعلل در آن را خیانت به ملت می‌دانم و عدم تحقق آن را ضربه ای مهلک به کیان مُلک و ملّت می شناسم.

⭕️و از طرف دیگر چشم انداز مثبتی برای همگرایی توسط چهره های اپوزیسیون مشاهده نمی کنم بنابراین مانند مادری واقعی که می‌داند عنقریب فرزندش را تکه پاره می کنند تا هر تکه آن را به مدعیان مادری بدهند، برای حفظ جان فرزندش از شائبه هرگونه سهم‌خواهی تبری می‌جویم و ضمن دعوتِ شما ملت غارت شده و اپوزیسیون به تشکیل مجمعی مانند کنگره ملی آفریقای جنوبی یا پارلمانی مانند مجلس اعلای عراق یا هر تشکل مشابه دیگری متشکل از گروه ها، جریانها و چهره های گوناگون سیاسی که در عینِ به رسمیت شناختن تفاوت ها، امکان تصمیم گیری های سیاسی به ویژه تصمیمات فوریِ مقتضیِ شرایط گذار در آن وجود داشته باشد بعنوان آلترناتیو و راهبری بر اساس معیارهای لازم برای رهبران سیاسی دوران گذار،( تاکید مینمایم که اعضای آن باید حائزِ معیارهای رهبران سیاسی باشند زیرا در غیر اینصورت به فرض تشکیل چنان مجمعی دچار آشفتگی، ناکارآمدی و نهایتا شکست خواهند شد) و به منظور حفظ جان این فرزند یعنی سرزمین پاک ایران، اعلام می نمایم که اپوزیسیون از اقبال مردم به اینجانب و اندیشه راه سوم – راه نجات ایران احساس نگرانی نکند زیرا خود را فراتر از سربازی ساده و فرزندی کوچک از این ملت بزرگ نمیدانم. 

⭕️اینک خدای ایران زمین را گواه می گیرم که آنچه در توان داشته و دارم صادقانه برای نجات مُلک و ملّت به کار گرفته اما چه کنم که گویا سنت ما این است که قهرمانان شکست خورده را از مبارزانی که تلاش می کنند ملت را قهرمانِ پیروزِ میدان ببینند بیشتر دوست دارند و چنین بوده که در بزنگاه های تاریخی که باید از قهرمانانمان حمایت می‌کردیم، از ایفای این مسئولیت طفره رفتیم و شاهد شکست آنان شدیم ولی بعدا از قهرمان شکست خورده خود تقدیس نمودیم.

⭕️و آنان نیز در غربت خویش و در غیاب حمایت هم میهنانشان یا به دست خلفا یا به دست پادشاهان کشته و یا در بهترین حالت تبعید شدند و این داستان غم انگیز سابقه‌ای دست‌کم هزار ساله دارد، از خواجه نظام الملک تا حسنک وزیر و از قائم مقام فراهانی تا امیرکبیر و تا دکتر مصدق.

با این همه لحظه ای از مبارزه برای نجات ایران دست برنخواهم داشت.

 قاسم شعله سعدی 

ششم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصد

سرافراز ملت ایران

پاینده ایران

3 دیدگاه

  1. جناب دکتر یک بار دیگر نیز این راهکار را پیشنهاد دادم ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردم .
    بهتر نیست از مردم بخواهید با مراجعه به دفاتر رسمی به شما وکالت رسمی ارائه نمایند برای مراجعه به دولت و ارگان ها و غیره ؟
    آیا اساسا این راهکار شدنی است ؟
    لطفا پاسخ بفرمایید .

  2. بازتاب: اعلان خطر (بخش دوم) – چاپار نیوز
  3. بازتاب: اعلان خطر (بخش دوم) – اخبار ایران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate