3 دیدگاه

  1. بازتاب: گفتگو با حشمت طبرزدی و قاسم شعله سعدی- سه شنبه ۴ می-۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- بخش دوم – چاپار نیوز
  2. بازتاب: گفتگو با حشمت طبرزدی و قاسم شعله سعدی- سه شنبه ۴ می-۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- بخش دوم – اخبار ایران
  3. بازتاب: گفتگو با حشمت طبرزدی و قاسم شعله سعدی- سه شنبه ۴ می-۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- بخش دوم - امروز نیوز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate