3 دیدگاه

  1. بازتاب: بازتاب فایل صوتی ظریف وپیامدهای ان در داخل و خارج – شعله سعدی , عباس فیض , شکری نژاد – چاپار نیوز
  2. بازتاب: بازتاب فایل صوتی ظریف وپیامدهای ان در داخل و خارج – شعله سعدی , عباس فیض , شکری نژاد - امروز نیوز
  3. بازتاب: بازتاب فایل صوتی ظریف وپیامدهای ان در داخل و خارج – شعله سعدی , عباس فیض , شکری نژاد – اخبار ایران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate