3 دیدگاه

  1. بازتاب: گزارش زنده از اسرائیل از پرتاب ۳۰۰ موشک به این کشور – اخبار ایران
  2. بازتاب: گزارش زنده از اسرائیل از پرتاب ۳۰۰ موشک به این کشور – چاپار نیوز
  3. بازتاب: گزارش زنده از اسرائیل از پرتاب ۳۰۰ موشک به این کشور - امروز نیوز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate