بیانیه شماره ۲۴

بیانیه شماره ۲۴
هم میهنان شاغل در بخش نفت و پتروشیمی

درود بر شما که بر روی اقیانوسی از طلای سیاه ، این شریان اقتصادی و مالی ایران و جهان نشسته اید ولی از حقوق صنفی و حد اقل زندگی محروم می باشید.
اسلاف شما در سال ۵۷ با اعتصابات گسترده شریان اقتصادی و مالی رژیم پیشین را قطع و در شکست آن و در نتیجه پیروزی انقلابی که قرار بود استقلال و آزادی به ارمغان آورد و آب و برق و ……را مجانی کند و البته با اهانتی بزرگ به پیشگاه ملت ایران آن را به مقام انسانیت !!!!برساند ، نقشی کلیدی ایفانمود.
اما استقلال کشور به گونه ای رقم خورد که به استناد اظهارات وزیر امور خارجه تحت قیمومیت پوتین قرار گرفت و آزادی هم سر از ولایت مطلقه فقیه و حجر مطلق ملت با عاملیت سپاه در آورد و نتایج فاجعه بار آنرا شما با پوست و گوشت و استخوان خود وبا فقر فراگیر و استبداد بی حد و حصر لمس می کنید که جدیدترین پرده آن را در نمایش مضحک انتصابات ۲۸ خرداد که البته ملت ما آنرا تحریم کامل مینماید مشاهده می کنید.

تجربه موفق کارکنان نیشکر هفت تپه که با اتحاد و پایداری حکومت را به عقب نشینی وادار کرد می تواند در مبارزات شما تکرار شود که در آن صورت هم سهمی که در پیروزی فاجعه انقلاب ۵۷ داشته را جبران کند و هم نقش شما را در گشودن افقی تازه برای رهایی از شر حکومت جور و جهل به روی ملت ، برجسته و ثبت تاریخ نماید.

ما ضمن ارج نهادن به مبارزات خستگی ناپذیر شما و اعلام حمایت کامل از آن، شما را به اتحاد کامل نه فقط با کلیه پرسنل نفت و پتروشیمی در سراسر کشور بلکه با معترضین سایر بخش ها از جمله معلمین ، بازنشستگان، کارگران، مالباختگان،هنرمندان، دانشجویان، کشاورزان، خانواده های دادخواه ،شهدا،جانبازان…..در سراسر کشور فرا می خوانیم تا با اعتصابات ملی و سراسری در این برهه حساس مسئولیت ملی ،اخلاقی،انسانی و نقش ماندگار خود را ایفا نمایید.

درود بر کارکنان نفت و پتروشیمی
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران زمین
جنبش راه سوم- راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
ششم خرداد ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate