بیانیه شماره ۲۵

بیانیه بیست و_پنجم

🅾️ملت غارت شده ایران

⭕️با شما درد دل های فراوان دارم ولی میدانم که حوصله شنیدن حرف های طولانی ندارید بنابراین در بخش های کوتاه تقدیمتان می کنم.

مگذارید قهرمانانتان شکست بخورند

⭕️شما در جهان اعتبار و منزلتی داشته و به آفرینش فرهنگ و تمدن در تاریخ شهره و به داشتن هوش سرشار شناخته شده اید. اما با اینهمه نگاهی کوتاه به آنچه در ۱۵ قرن گذشته بر شما ملت غارت شده ، رفته است عبرت آموز می باشد.

⭕️پس از حمله تازیان که هویت ملی و دین و زبان ما را گرفتند و ما را موالی یعنی «بندگان »یا بهتر بگویم «بردگان» می نامیدند به مدت ۹ قرن از داشتن حکومت مستقل محروم ماندیم و همه مقدرات ما دستخوش اراده و امیال آنها بود.

⭕️حتی پس از ۶ قرن که خلیفه عباسی که بکمک ایرانی ها به قدرت رسیده بودندبه هلاکت رسید نه به دست فرزندان کاوه بلکه توسط خان مغول کشته شد.

⭕️اولین حکومت مستقل هم که پس از ۹۰۰ سال تشکیل شد به دلیل سلطه روحانیون بر آن و ترویج خرافات به جایی رسید که شاه سلطان حسین برای حفظ تاج و تخت در مقابل محمود افغان بجای مقاومت و رشادت و تدبیر به آش نذری و دعا متوسل گردید.

⭕️معروف است در مراسمی که در پیشگاه نادر شاه برگزار شد و مردی از اصفهان حضور داشت و نادر شاه از او پرسید مگر در زمان حمله محمود افغان در آنجا نبودی؟ پاسخ داد که

«من بودم اما تو نبودی!!!»

⭕️متاسفانه در بزنگاه های تاریخی
« یا مردمی حضور نداشتند یا نادری نبود» در نتیجه فاجعه رخ میداد و مردمی که در برهه حساس حاضر نمی شدند و یا رهبری نبود تا راهبری کند‌ و اگر بود مردم از کمک به او طفره می رفتند و موجب شکست وی میگردیدند.

⭕️ قهرمان یا بدست خلفا یا پادشاهان کشته و یا تبعید میشدند و البته قهرمان شکست خورده که در غربت خود مهجور میماند را هم تکریم می نمودند.و هرگز نمی پرسیدند که تکریم قهرمان شکست خورده چه سودی دارد؟

⭕️برای مثال اگر مردم یک روز فقط یک روز یعنی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بکمک پیشوای نهضت ملی میشنافتند و کودتا را خنثی مینمودند، آیا لازم بود ۲۵ سال آن وضع را تحمل کنند و سر از سیستم تک حزبی در بیاورند و تازه از چاله در آیند و به چاه ویل ولایت مطلقه بیافتند!!!!؟؟؟؟

⭕️آیا اگر به کمک دکتر مصدق میشتافتیم و کودتا را خنثی میکردیم تا آزادی و مردمسالاری بر قرار و ملت پیروز شود بهتر بود یا رها کردن رییس دولت ملی و تماشاگر بی عمل کودتا بودن و البته تکریم او به عنوان قهرمان شکست خورده که در غربت و تنهایی خود مهجور ماند تا بمرد؟؟؟؟!!!!!

⭕️آیا هرگز از خود پرسیده ایم که چرا ۹۰۰ سال صبر کردیم و معطل ماندیم و فرصت ها را سوزاندیم؟؟؟؟؟ و آیا میدانیم که با توجه به انقلابی که در وسایل ارتباطات رخ داده بطور نسبی این ۴۲ اخیر که منقاد جمهوری جهل و جور ولایت مطلقه بودیم طولانی تر از همان ۹۰۰ سالی است که از حکومت مستقل محروم بودیم؟؟؟؟؟!!!

آیا از تجارب گذشته عبرت خواهیم گرفت؟؟؟؟!!!

جنبش راه سوم- راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۷ خرداد ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate