بیانیه شماره ۲۶

یانیه_بیست_و_ششم

🅾 مهندس حجت الاسلام علی خامنه ای

  با سلام

⭕️ می خواهم نسبت به چند قابلیت که در حضرتعالی هست اعتراف نمایم:

۱- بسیاری معتقدند که مراد حافظ بزرگ از 

( نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مساله آموزِ صد مدرس شد)

پیامبر «اُمّی» میباشد ولی بنظر بنده این شعر در مورد حضرتعالی بیشتر صدق می کند.

⭕️درست استکه جنابعالی هرگز برای تحصیل به دانشگاه نرفته اید و درست استکه درجه حوزوی حضرتعالی حجت الاسلامی بود و ناگهان بدون درس خواندن به مرتبه آیت الله العظمایی ارتقا یافتید ولی همانطور که حافظ فرمود: 

( طّیِ مکان ببین و زمان در سلوک شعر

کاین طفل یک شبه ره یکساله میرود) 

البته اگر جای حافظ بودم بخاطر نبوغی که در جنابعالی سراغ داشتم میسرودم : 

طّیِ مکان ببین و زمان در سلوک شعر 

کاین طفل یکشبه ره صد ساله میرود 

⭕️چون یکسال برای شخصیتی که در لحظه ولادت با گفتن «یا علی» قابله را متحیر میکند و ترجیح میدهد بجای اقامه نماز قضا، خود را از قطار به بیرون پرت کند. مردم به غلط تصور میکنند که یا دروغ می گوید یا دیوانه بوده و نمیدانند از عمق عشق به الله این کار را کرده !!!، باید بدانیم که چنین طفلی یکشبه ره صد ساله طی میکند نه ره یکساله!!! پر واضح است که خداوند چنین شخصیتی را آفریده که از بدو تولد تا لبِ گور عوام الناس را سورپرایز کند. 

⭕️من شکی ندارم که استحقاق دریافت مدرک فوق دکترای مهندسی دارید زیرا هیچ مهندسِ مکتب رفته و دانشگاه دیده و درس خوانده ای حتی خود فیثاغورث (pythagoras) هم نمی توانست انتصابات را اینگونه با مهارت مهندسی کند که همگان را سورپرایز نماید.

۲- تازه من معتقدم این انتصابات فقط مقدمه مهندسی بزرگتری است که در آینده و پس از عروج ابراهیم رئیسی از  جایگاه ریاست جمهوری که حق مسلم اوست به منصب رهبری رونمایی خواهد شد.

⭕️انصافا شورای نگهبان در امتثال از دستور حضرتعالی در احراز صلاحیت ایشان کاملا صادقانه و وفادارانه عمل کرده، زیرا اولا او در آدمکشی ید طولایی دارد و بخاطر همین استعدادی که داشت در نوجوانی به عضویت کمیته مرگ در آمد و او هم مانند جنابعالی مراحل ترقی را با سرعت طی کرد و با اینکه حدود ۲۰ سال جزء بالاترین مقام قضایی بوده حتی نتوانسته زندانهای تحت نظر خود را از حد اقل شرایط برخوردار نماید “چون زندان که هتل نیست که زندانی در آن از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشد”و اگر بخاطر افزایش سه برابری قیمت بنزین اعتراض کرد باید آبِ لیتری پنج هزار تومان در زندان فشافویه بخرد ( اظهارات حسین هاشمی در زندان فشافویه) تا بفهمد که بند اول اصل دوم قانون اساسی نه تنها حق اعتراض به اونداده بلکه او را ملزم به تسلیم هم نموده است. و نباید حتی بفکرش خطور کرده باشد که سران سه قوه از جمله آقای رییسی که حق مسلم داشته اند قیمت بنزین را سه برابر کنند،خدای ناکرده تصمیم غیر قانونی گرفته باشند و نه تنها نباید این تصمیم را زیر سئوال ببرد(بخصوص که مورد تایید حضرتعالی قرار گرفت) بلکه سپاسگزار هم باشد که قیمت بنزین را سی برابر نکرده اند.

⭕️از هرچه بگذریم این مهندسی برای رهبر شدن فرزند حضرتعالی انجام شده که بعدا ملت با هوش ایران از آن سورپرایز خواهد شد.

۳- اینکه جنابعالی به نامزدهای “رد صلاحیت شده” یا به قول شما “احراز صلاحیت نشده” که تسلیم مهندسی حضرتعالی شده اند، این تسلیم را نجیبانه خواندید یاد آور خاطره ننگین حمله تازیان به ایران است که بجز مواردی مثل قهرمانیهای رستم فرخ زاد بقیه، نجیبانه تسلیم شدند. و البته مفهوم مخالف آن اینستکه آنها که تسلیم این مهندسی نشدند نانجیب هستند. این واژه را قبلا هم در مورد محصورین خانگی غیر قانونی بکار برده بودید ولی آقای کروبی‌ پاسخ مناسبی به شما داد. 

⭕️چرا به کسی که نظرش به نظر شما نزدیک بود وصف نانجیب را نثار کردید ؟ هرچه باشد ایشان رفیق گرمابه و گلستان شما بود.

⭕️ اما در خصوص علی لاریجانی بنظرم به ایشان ظلم شده زیرا ایشان کاملا سر سپرده حضرتعالی بوده و دست اندرکار قرارداد ننگین ۲۵ ساله با چین بوده و از همه مهمتر اگر داشتن برادری مانند حسین فریدون شرط ریاست جمهوری است او محمد جواد، صادق و فاضل را داشت.!!!

⭕️البته باز هم حق با شماست زیرا اگر قانون اساسی فصل الخطاب باشد تکلیف اعتراض را روشن کرده است.

به این ترتیب که وقتی حاکمیت به خدا اختصاص دارد و قانونگذاری مختص خداوند است دیگر دموکراسی وجود ندارد که انتخابات در آن معنی داشته باشد. و اگر حاکمیت مختص خداست طبیعتا نماینده خدا یعنی حضرتعالی هر جور صلاح بدانید آنرا مهندسی میفرمایید.

⭕️بدنیست یادی از مصباح یزدی بکنیم که بعد از مرگ هم‌ چشمش را باز کرد، او میگفت مگر مردم حقی دارند که به کسی تفویض نمایند؟ مردم چه کاره اند؟! وقتی که مهندس خامنه ای حجت خدا بر روی زمین می باشد

⭕️ حتی حضرتعالی لطف ویژه دارید که مجلس را منحل نمی کنید و درِ آنرا تخته نمی فرمایید زیرا وقتی که تشریع و قانونگزاری مختص خداوند است و در بند دوم اصل دوم قانون اساسی به «وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» تاکید کرده دیگر قوه مقننه چه معنی دارد؟ فکر نکنید که تخته نکردن درِ مجلس بخاطر آن استکه در اولین اقدام مجلس ، نمایندگان تعهد کردند که مطیع فرامین شما باشند ، بلکه بخاطر نیات انسان دوستانه و حقوق بشری اجازه فرموده اید که مجلس در چارچوب نظرات حضرتعالی انجام وظیفه کند.

۴- این مهندسی انتصابات یک حُسنِ دیگر هم داشت و آن اینکه اصلاح طلبان متوهم و ساده لوح که در زمان برخورداری از پشتیبانی وسیع مردم و در اختیار داشتن دو قوه مقننه و مجریه حتی نتوانستند “اصلاحات جزئی” انجام دهند و بیش از بیست سال مردم را  سرگرم کردند تا اینکه کاسه صبرشان به سر آمد و در دیماه ۱۳۹۶ فریاد زدند که «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» بجای شنیدن فریاد مردم آنها را کرکس خطاب کردند، حالا که مردم آنها را طرد کرده اند و از حکومت هم اخراج شده اند خیز برداشتند تا با توهمِ “اصلاحات ساختاری” دوباره در حالی که مردم تصمیم قطعی به تحریم کامل انتصابات گرفته اند ساز ناساز کوک کنند و تنور انتصابات را گرم نمایند شاید از این نمد کلاهی برای خود دست و پا کنند و ساده لوحانه شورای نگهبانِ حضرتعالی را مستقل فرض کردند و انتظار داشتند که جنابعالی تو دهن شورای نگهبانِ مجری سرسپرده انتصابات مهندسی شده خود بزنید و این یادآور خاطره کودکی بود که در بغل یک مرد کریه المنظر قرار داشت و میگریست و آن مرد کریه المنظر کودک را می بوسید و میگفت عزیزم چرا گریه میکنی؟ رندی پیدا شد و گفت کودک را زمین‌ بگذار زیرا از قیافه نحس خودِ تو میترسد و میگرید‌ آنها نمیدانستند که نه تنها شما چنین خطایی نخواهید کرد بلکه با نثار واژه نانجیب به آنها تو دهنی خواهید زد.

۵- خیلی ها تصور میکردند که قدرت سرکوبگری حضرتعالی فقط محدود به سرکوب معترضین در موارد زیر میباشد:

 سال ۱۳۷۱ در شیراز و مشهد که فرمودید:

« این علفهای هرز را درو کنید » 

⭕️یا جنبش دانشجویی ۱۳۷۸ که دانشجویان را از طبقات بالای خوابگاه برای رضای حضرتعالی به پایین انداختند و جنابعالی فرمودید که «تن علیلی» دارم و فرمودید حسینی عمل میفرمایید که یعنی دانشجویان یزیدی هستند. یا در اعتراضات ۱۳۸۸ که معترضین به کودتای انتصاباتی را به خاک وخون کشیدید و هر آنچه که با گلوله پاسداران جان برکف شما، شهید نشده بودند هم زیر خودرو گرفته شدند ، و یا معترضین دیماه ۱۳۹۶ و نیز معترضین افزایش سه برابری  قیمت بنزین که توسط سران سه قوه از جمله آقای رییسی اتخاذ شده بود و حضرتعالی در آن مقوله

 «استثنائا سررشته !!!!» نداشید ولی آن را تایید فرمودید و معترضینی مانند پویا بختیاری و هزاران شهید دیگر را که به خاک و خون کشیدید. بله بسیاری از مردم تصور میکنند که قدرت سرکوبگری حضرتعالی محدود به مواردی از قبیل موارد فوق الذکر است.

⭕️ آنها نمیدانند که قدرت اصلی سرکوبگری شما در همین قابلیت مهندسیتان نهفته است، زیرا به قول خودتان انتصابات در یک روز انجام میگیرد ولی نتایج آن سالها ادامه خواهد داشت. البته آثار به خاک و خون کشیدنِ چند هزار نفری که در آبانمان ۱۳۹۸ مورد حمله داعشگونه عوامل حضرتعالی قرار گرفتند نه چند سال بلکه برای همیشه ادامه خواهد داشت و از خون هر شهیدی هزاران کاوه بوجود خواهد آمد .

“من به ناچار معترف به این قابلیت های حضرتعالی هستم و جنابعالی را مهندسی تمام عیار می شناسم.”

سرافراز ملت ایران

      پاینده ایران زمین

✍️قاسم شعله سعدی 

هشتم خرداد یکهزار و چهارصد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate