بیانیه شماره ۲۹

بیانیه شماره ۲۹
سخنی با آقای ابراهیم رییسی

شما رییس قوه ای هستید که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف زیر را به عهده دارد:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می نماید.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

اکنون لطفا پاسخ دهید:

الف

آقای محمد باقر قالیباف طبق اظهارات مقامات شهرداری و شورای شهر تهران و دیگران حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان طی دوران شهرداری حیف و میل نموده از جمله مبالغ قابل توجهی را به موسسه ای که همسر ایشان در آن نقش دارد پرداخته و بخشی را به مداحان داده و نیز بخشی از وجوه پرداختی توسط مردم تهران را در عراق هزینه کرده است و …… آیا ایشان را محاکمه کرده اید؟

ب

من علیه اقای حسن روحانی و علیه اعضای دولت بر اساس مسئولیت مشترک طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی به اتهام قتل شهروندان از طریق کتمان ویروس کرونا و تشویق مردم به حضور در مراکز رای گیری مجلس بجای دعوت به قرنطینه و درنتیجه گسترش آن ویروس و مرگ شهروندان، اعلان جرم نمودم، آیا به اتهام آنها رسیدگی کرده اید؟ در حالی که چون عمل ارتکابی جنبه عمومی داشته حتی بدون اعلان جرم من باید تحت پیگرد قرار می گرفتند.

پ

دادگاه پاریس شرکت توتال فرانسه را به اتهام پرداخت رشوه به مقامات جمهوری اسلامی محکوم نمود ، آیا مقامات ایرانی که رشوه دریافت کرده اند را مورد پیگرد قرار داده اید؟
و صدها بلکه هزاران مورد دیگر را چطور؟

و اما در خصوص احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع چه اقدامی کرده اید ؟

خانمها نرگس محمدی نسرین ستوده گیتی پورفاضل سهیلا حجاب و آقایان محمد نجفی امیر سالار داودی درافشان و سایر وکلا و محمد نوریزاد هاشم خواستار سهیل عربی سپهری و اسماعیل عبدی و صدها معلم کارگر و حتی جانباز جنگی مانند آقای مرتضوی که بر اثر مواضع خمینی به ملت ما تحمیل شد به چه جرمی محکوم شده اند؟ گناه آنها جز تاکید بر اجرای قانون که شما وظیفه داشته اید بر حسن اجرای آن نظارت کنید چه بوده؟!!!

به موجب کدام قانون به اتفاق علی لاری جانی و حسن روحانی صلاحیت افزایش سه برابری بهای بنزین را داشته اید؟ و به استناد کدام قانون معترضین به این تصمیم غیر قانونی
که در آبانماه ۱۳۹۸ با استفاده از حق قانونی خود مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی مبادرت به اعتراض مسالمت آمیز نمودند بازداشت و محکوم نمودید؟!!!
آیا حتی اگر معترضین مرتکب جرم هم شده بودند ومسئولیت شما به عنوان مسبب اقوی و بزرگتر از معترضین نبوده ؟!!و شما نمیبایست طبق ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی محاکمه شوید؟!!!

شما که در دهه ۱۳۶۰ عضو کمیته مرگ بودید و موجبات اعدام هزاران شهروند را فراهم کردید آیا مجاز بودید به استناد فتوای خمینی افراد را به کام مرگ بفرستید یا باید به متهمین حق دادرسی عادلانه و بر طبق قانون و نه فتوی می دادید؟

اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون نموده یعنی مصوب مجلس.

لطفا پاسخ دهیددادگاه و دادسرای ویژه روحانیت که شما دادستانی آنرا به عهده داشتید و دادگاههای جرایم اقتصادی بموجب کدام قانون مصوب مجلس تشکیل شده اند؟!!

لطفا پاسخ دهید به موجب کدام قانون از مهندس حجت الاسلام خامنه ای اجازه عدم تشکیل جلسه دادرسی در محاکم تجدید نظر موضوع بند ث ماده ۴۵۰قانون آیین دادرسی کیفری را گرفتید ؟!!!

لطفا پاسخ دهید حصر خانگی در کدام قانون که شما موظف به نظارت بر حسن اجرای آن هستید تعریف و مقرر شده است؟!!

آیا شما موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین هستید یا نقض قوانین؟؟!!!

دستگاه عریض و طویل زیر ریاست شما که مکلف به پیشگیری از وقوع جرم بوده تا کنون چرا از غارت بیت المال که به کرات و با ارقام نجومی چند هزار میلیارد تومانی ارتکاب یافته پیشگیری ننموده است؟؟!!!

شما که عمده دلیل نامزدی خود برای ریاست جمهوری را مبارزه با فساد اعلام کردید وقتی در راس قوه قضاییه با چنان اختیارات گسترده که یکی از وظایف اصلی اش پیشگیری از وقوع جرم است ناتوان بوده اید به نحوی که قادر به پیشگیری از این غارتهای سر بفلک کشیده نبودید و اگر مثلا به اتهامات طبری هم رسیدگی شده بیشتر شائبه اقدام گزینشی و زد و بند در راستای رقابت و جنگ قدرت در آن قابل استنباط است تا نیت خیر و ایفای مسئولیت قانونی و چنین قاطعیتی هرگز شامل افرادی مانند قالیباف نشده آیا مردم ما را آنقدر ساده فرض کرده اید که این ادعای شما را باور کنند؟؟!!!

تصمیم قطعی ملت ما نه به جمهوری اسلامی و در نتیجه نه به انتصاباتی است که مهندس حجت الاسلام علی خامنه ای آنرا مهندسی کرده است.
و به ملت غارت شده ایران بخاطر اتخاذ این تصمیم خردمندانه تهنیت می گویم.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران زمین
‌جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۰/۳/۱۴

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate