آیا پایان رژیم آخوندی در سال ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد ؟ ایرانیاران – ویکتوریا آزاد

آیا پایان رژیم آخوندی در سال ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد ؟ ایرانیاران – ویکتوریا آزاد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate