0

بیانیه شماره ۳۱

بیانیه شماره ۳۱

🅾️ ملت بزرگ ایران شما گل کاشتید گلی به بزرگی خودتان
«می کشیم ولو بلغ ما بلغ»
«تقلب می‌کنیم ولو بلغ ما بلغ»

پاسخ ملت ایران

⭕️قدم هایی که دیروز از خانه بیرون نیامد و دستهایی که رای نداد گلباران باد

۱ – این فرزند کوچک شما که بارها اعلام کرده بود:
«کشور در آستانه فروپاشی و ملت در معرض انتخابی تاریخی » قرار دارد، دیروز آثار هشدار های مکرر خود را در همبستگی بزرگ ملی و‌ «نه سترگی» که به رژیم جهل و جور و مهندس خامنه ای و انتصابات مهندسی شده اش دادید را مشاهده کرد.

۲ – اراده پولادین و شعور بی بدیل

از پیش معلوم بود که «اراده پولادین» و «شعور بی بدیل» شما چنان قدرت بی قدرتان و به حاشیه رانده شدگان و تحقیر شدگان را در «نهِ سترگ» به انتصابات بنمایش می گذارد که برای مهندس خامنه ای چاره ای جز «تقلب بزرگ» باقی نمی گذاشت. اینچنین بود که او تصمیم گرفت با مهندسی انتصابات به «شعور» شما توهین و به « اراده پولادین » شما دهن کجی نماید. ولی شما با نمایشی بزرگ از همبستگی ملی و تحمیل اراده خود به او، این اهانت و دهن کجی را به خود او برگرداندید.

۳ – او انتصابات را برد ولی ملت را و انتخابات را باخت.
به راستی شما گل کاشتید.

۴ – حقیقت بزرگ

حقیقت بزرگ همان است که در «نه سترگ» شما به جمهوری جور و جهل و انتصابات آن گفتید و طبیعی بود که رژیم برای مقابله با آن به «تقلبی بزرگ» دست زند. ولی حقیقت بزرگ چون خورشید در «نهِ سترگ» شما نورافشانی میکند.

۵ – خلوص در تبلور همبستگی ملی

اگر چه رژیم با تقلب به خلوص خود رسید و دیگر اثری از شبه انتقادهایی که گاه بصورت طنزی تلخ به زبان می آمد از مقامات شنیده نخواهد شد، اما چه بهتر، زیرا طنازی امثال آقای روحانی که با طعنه از سازمانی که اسلحه و پول و رسانه رایکجا دارد قند در دل کسی آب نخواهد کرد، در مقابل خلوص رژیم، ملت بزرگ نیز به چنان یکپارچگی و همبستگی ملی و خلوصی رسید که دیگر وسوسه اصلاح طلبی و غوغاسالاری پوپولیستها قادر نیست به اراده مبارزاتی آن خدشه ای وارد کند.

۶ – پوست اندازی اپوزیسیون

از آنجا که هم رژیم به خلوص سرکوبگری خود رسیده و هم ملت سلحشور ایران یکپارچگی و همبستگی ملی و خلوص خود را یافته و مصمم است که مبارزات خود را با قامتی استوار ادامه دهد ، اپوزیسیون چاره ای جز پوست انداختن و تصفیه خود نخواهد داشت و در فرایند این مبارزات اپوزیسیون های ساخته و پرداخته جمهوری جور و جهل یا وابستگان به بیگانگان و ارتزاق کنندگان از آنها از چشم تیز بین ملت ایران پنهان نخواهند ماند و تنها جریانها و شخصیت های اصیل ، مستقل معتبر ، وفادار به ملت ودارای قابلیت، مسئولیت هماهنگ کنندگی مبارزات ملت بزرگ را به عهده خواهند گرفت.

۷ – بازگشت به هویت ملی

جنبش راه سوم- راه نجات ایران به کرات ضرورت باز گشت به هویت ملی غارت شده را گوشزد نموده زیرا معتقد است از ۱۴ قرن پیش که هویت ملی ما مورد تهاجم قرار گرفت و با هویت ایدئولوژیک ترکیب گردید جدالی همیشگی با این «دوگانگی» داشت ولی جمهوری جور و جهل کمر به نفی کامل هویت ملی و تحمیل کامل هویت ایدئولوژیک به ما بست. اما شما فرزندان کورش بزرگ و بابک خرمدین با نمایشی مبارک و شگفت آور از همبستگی ملی بازگشتی شکوهمند به هویت ملی را آغاز کردید که بن مایه مبارزات شما با اغتنام از بازگشت به خویشتن راستین ملی خویش می باشد.

۸ – مبارزه ای از جنس نرم

شاید ملت بزرگ ایران اولین مردمی بودند در تاریخ جهان که ۱۴ قرن پیش در مقابله با تهاجم تازیان و در تنگنای مبارزه سخت ، به مبارزه نرم روی آوردند و در طول تاریخ پر نشیب و فراز خود هرگاه امکان مبارزه سخت نداشته روش مبارزه نرم را برگزیده است. اینبار نیز با محاسباتی هوشمندانه شعور و اراده پولادین خود را در راستای جنگی نرم و در قالب اقدامی «سلبی »در «نه بزرگ» به انتصابات رقم زد و بهانه هرگونه سرکوب را از میان بر داشت و در عین حال زمینه را برای مراحل بعدی مبارزه با استفاده از همبستگی ملی فراهم کرد.

۹ – نه به ترس و در هم شکستن وحشتی موهوم

یکی از آثار اقدام شجاعانه شما ملت بزرگ در «نه سترگ» به انتصابات در هم شکستن ترسی موهوم بود که از سوی عوامل رژیم و تحلیلگران بی مایه یا مزدور القا میشد و شما را به تسلیم فرا میخواند و رژیم را شکست ناپذیر جلوه میداد، اما شجاعت و جرات توام با خرد شما ضربه ای کاری به افسانه شکست ناپذیری رژیم و آن ترس موهوم زد و شما در تریبون های آزاد هر آنچه لایق این رژیم فاسد و غارتگر بود را بی پروا گفتید و ملاحظه کردید که آب از آب تکان نخورد و معلوم شد که این رژیم است که باید از شما بترسد.آری شما شجاعت و خودباوری را بیمه کردید و آن را بن مایه مراحل بعدی مبارزه قرار دادید.

۱۰ – آفرینش امید

مدتی بود که به دنبال سرکوب های مکرر و به خاک و خون کشیدن هم میهنانمان دچار نوعی یاس و نومیدی شده بودیم تا حدی که بعضی از تحلیلگران سیاسی با القا ترس ابتلا به وضعیت سوریه و عراقی شدن تا آنجا پیش رفتند که بجای تشویق شما به مبارزه با رژیم جور و جهل، گفتند باید برای حفظ نظام اسلحه برداشت!!!
اما شما ملت سلحشور با اقدام شجاعانه خودچنان قدرت بی قدرتان و تحقیر شدگان و به حاشیه رانده شدگان را به نمایش گذاشتید که نه تنها بی اعتباری این تحلیلها را اثبات نمود و مهر باطل بر ناامیدی زد بلکه برای ادامه مبارزه «امید» آفرید.

۱۱ – پیامی رسا به جهان

شما ملت سرافراز با حماسه
«نه بزرگ» به انتصابات پیامی روشن به جهان دادید که رژیم فاسد و غارتگر ، نماینده شما ملت فرهنگ آفرین ایران نمی باشد. بنابر این دولتها را به خودداری از هرگونه تعامل با جمهوری جور و جهل فراخواندید.

۱۲ – بهره گیری از پیروزی

یکی از اصول مبارزاتی بهره گیری از پیروزیهای بدست آمده میباشد چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد نه تنها پیروزی در مراحل بعد را تضمین نمی کند بلکه پیروزی بدست آمده به باد خواهد رفت. بنابر این با اغتنام از «پیروزی بزرگ» شما در وجه سلبیِ « نه سترگ »به انتصابات، باید برای تحقق اهداف خود، به تهیه طرح های تکمیلی جهت تداوم مبارزه همت نماییم.

۱۳ – مسئولیت امروز ما

شما دیروز مرحله اول مبارزه را در راستای اقداماتِ سلبیِ خود شجاعانه و خردمندانه نشان دادید و پیروزِ میدان شدید و فونداسیون و پایه محکمی برای مراحل بعدی مبارزه را بنیان نهادید که “اگر چه کاری بود کارستان” ولی اگر دشمن شکست خورده را رها و مبارزه را ناتمام بگذاریم این دشمن شکست خورده به تجدید حیات ننگین خود خواهد پرداخت و پیروزی های بدست آمده شما را هم از بین می برد. بنابراین اکنون که جنبش رهایی بخش شما مرحله سلبی را با پیروزی سپری کرده و آمادگیِ روانی و عملیاتیِ ایجابی بوجود آورده است نباید در روند مبارزه وقفه ای ایجاد گردد .
اکنون که نهال مبارزه شما به ثمر همبستگی ملی، امید، جرات، شجاعت، تدبیر و آمادگی رزمی ایجابی رسیده باید دست در دست هم در راستای «استراتژی مبارزه خشونت پرهیز» و
«تاکتیک عملیاتی نافرمانی مدنی و اعتصابات ملی و سراسری»
تا شکستِ کاملِ رژیمِ جور و جهل به مبارزه ادامه دهیم.

پیش به سوی مبارزه خشونت پرهیز

سرفراز ملت ایران
پاینده ایران زمین
جنبش «راه سوم -راه نجات ایران»
قاسم شعله سعدی
۲۹ خرداد ۱۴۰۰

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Translate