گفتگوی دکتر قاسم شعله سعدی و فائزه هاشمی در مورد بررسی و تحلیل رویدادهای روز و انتصابات ۲۸ خرداد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate