جواب دکتر شعله به اینکه ، رییسی اعتبار و مشروعیت ندارد , آیا او را به پلیس بین الملل تحویل خواهند داد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate