بیانیه شماره ۳۲

بیانیه شماره ۳۲ بپا خیزیم
ملت هوشیار ٫ سلحشور و غارت شده ایران

حماسه ۲۸ خرداد به مثابه رفراندمی سرنوشت ساز نه تنها متضمن نه بزرگ به انتصابات مهندسی شده ٫ بلکه نه بزرگی به کلیت و تمامیت جمهوری جهل و جور بود . این پیروزی مقدماتی ٫ ولی بزرگ و تعیین کننده بر شما تهنیت باد . برای تداوم پیروزی شما مواردی را به استحضارتان میرسانم.

  1. اکنون که جنبه سلبی این مبارزه با پیروزی قطعی شما رقم خورد به همین نسبت رژیم فاسد و غارتگر را متحمل شکستی مفتضحانه نموده به نحوی که اکنون چون مار زخمی به دور خود میچرخد که فرصتی بدست آورده تا چنان زهری به کام شما ملت فاتح بریزدکه قابل بیان نیست بنابراین باید چنان با مهارت پیش رفت که چنان فرصتی به آن ندهیم.
  2. اصل بهره برداری از پیروزی ایجاب می‌نماید که نه تنها برای حفظ پیروزی بزرگ ۲۸ خرداد بلکه برای کسب پیروزی های بعدی از هر گونه وقفه حتی جزئی در مبارزه جلوگیری بعمل آید در غیر این صورت پیروزی بزرگ شما در ۲۸ خرداد نیز به گونه ای به فراموشی سپرده خواهد شد و این بنای نیمه تمام قبل از اتمام کلنگی خواهد شد و فرو میریزد و این مار زخمی به ترمیم خود خواهد پرداخت و دست به انتقام سخت خواهد زد .
  3. امروز که‌باقر قالیباف یعنی همان کسی که به اظهار خودش با بی ادبی در شورای امنیت کشور موفق به اخذ مجوز تیر از وزرای اصلاح طلب کشور و آموزش عالی یعنی آقایان موسوی لاری و معین گردید تا دانشجویان مظلوم مارا به صورت گازانبری به شهادت برساند و به پاس سرکوب اکنون به ریاست مجلس تکیه زده با تاکید به یکدل بودن سران کشور نسخه مقاومت فعال در مقابل ایالات متحده و اسرائیل پیچیده و کشور را به ورطه هوسبازی های ایدئولژیک فراخواند وظیفه ما یکدل شدن آحاد جامعه می باشد ، تا در مقابل خلوص سرکوبگرانه رژیم به خلوص ملی و مبارزاتی برسیم و بتوانیم با اتحاد ملی موازنه قدرت را در مقابل این مار زخمی به نفع ملت تغییر دهیم
  4. اگر قادر نباشیم ضرورت انطباق با شرایط متغیر را درک و برای مقابله با هر وضعیت آمادگی خود را برقرار نماییم نه تنها به پیروزی های بعدی نمی‌رسیم بلکه پیروزی ۲۸ خرداد هم از دست می رود . شرایط امروز ایجاب می کند که اکنون که سنگ بنای مبارزات ملت بزرگ با نه بزرگ در وجه سلبی رقم خورد که هرچند بسیار تعیین کننده می باشد ولی پیروزی نهایی مستلزم مبارزات ایجابی و تداوم این مبارزات است . امروز روز به پا خاستن و وارد کردن ضربه های پی در پی بر سر این مار زخمی است .
  5. اکنون زمان مبارزه یکپارچه ومتحد و همبسته و منطق با استراژدی و روش خشونت پرهیز از طریق تاکتیک عملیاتی اعتصابات ملی و سراسری و نافرمانی مدنی می باشد .
  6. اعتصابات کارگران پتروشیمی های کشور و پالایشگاه ها و واحدهای نفت را به فال نیک‌گرفته و آن را بزرگ می شماریم و ضمنن اعلام حمایت کامل از کارکنان مظلوم آن همه اقشار ملت را به پیوستن به اعتصابات و به حمایت از آنها فرا می خوانیم‌
  7. مهندسی خفت بار انتصابات که با هوشیاری شما ملت بزرگ در ۲۸ خرداد به شکست مفتضحانه مبدل شد فقط مرحله اول توطئه بزرگ تری است که در راستای آن و در مرحله بعد از طریق ابراهیم رئیسی به رهبری فرزند مهندس خامنه ای منجر خواهد شد البته که ملت بزرگ ایران هرگز چنان ننگی را برنخواهد تابید اما نباید اجازه داد تا توطئه عملی شود سپس به مبارزه به آن برخاست بنابر این قبل از آنکه به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب اقدام نماییم از هم اکنون با تداوم مبارزه این توطئه را در نطفه خفه‌نماییم و با اعتصابات کمر شکن‌و نافرمانی مدنی که با توجه به ورشکستگی‌مالی رژیم موثرتر می باشد و هزینه و خطری در بر نخواهد داشت و به فوریت دست به اعتصابات فراگیر زنیم و از هرگونه معامله و پرداخت پول به حکومت خود داری نماییم و از کارکنان زحمتکش نفت و پتروشیمی می خواهیم در ادامه اعتصابات به خود تردید راه ندهند
  8. از ملت بزرگ می خواهیم با تشکیل کمیته های خود جوش و جذب کمک های مالی به یاری اعتصاب کنندگان بشتابند و به خود سازمان دهند زیرا رژیم جور و جهل مانع سازمان دهی چهره ها و جریان های سیاسی می شود اما این سازمان دهی از طریق ابتکارات خودجوش جوانان عملی می باشد .
  9. به نیرو های نظامی وانتظامی و اطلاعاتی اکیدا هشدار می دهیم که نه تنها در مقابل این ملت جان به لب رسیده قرار نگیرند و عامل ظلم‌ نشوند بلکه هرچه سریعتر به ملت بپیوندند تا ضمن کسب افتخار و رضایت الهی اعتبار مردمی از دست رفته خود را باز یابند بدیهی است که در صورت تخلف علاوه بر جواز دفاع مشروع توسط مردم در آینده نیز مورد موااخذه قانونی قرار خواهند گرفت
  10. از کارکنان دولت صدا و سیمای ننگین وهمه بخش های دولتی عمومی و خصوصی می‌خواهیم‌به اعتصابات ملی و نافرمانی مدنی بپیوندند .

پیروزی نزدیک است
سرفراز ملت ایران
‌پاینده ایران زمین
جنبش راه سوم راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۳/۴/۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate