نامه سرگشاده قاسم شعله سعدی به مهندس خامنه ای مه سرگشاده قاسم شعله سعدی به مهندس خامنه ای

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate