نامه سرگشاده قاسم شعله سعدی به مهندس خامنه ایInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate