گپ بسیار چالشی مجید رحیمی با دکتر قاسم شعله سعدیاین گفتگو در شبکه جهانی کانال یک یا چانل وان رخ داد وبه ایران ارسال شد
و موضوعات آن
استفاده یا سواستفاده از مذهب در سکولاریزم یا برعکس

نبود شیروخورشید بر روی پرچمی که آرم اندیشه یا جنبش راه سوم است
نفوذ کشورهای قدرتمند شرق و غرب بر ایران آینده
لینک تلویزیون صداى آشنا
https://m.facebook.com/Ashna-TV-255618648841321/

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate