سه روز اعتراض در مونیخ، گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی همراه با پیام تصویرى مرتضى برجسته و سعید محمدىچین به ایران وارد شده و امروز آخرین روز و آخرین فرصت اعتراض ملت ما به این قرارداد ننگین بود
د
لایو #صداى_آشنا با #مجید_رحیمى

برنامه شماره ۴٧ – سه روز اعتراض در #مونیخ !
گفتگو با دکتر #قاسم_شعله_سعدى
همراه با پیام تصویرى #مرتضى_برجسته و #سعید_محمدى
#نه_به_جمهورى_اسلامى
پخش از #شبکه_جهانى_کانال_٢ و #تلویزیون_صداى_آشنا
⭐️⭐️⭐️⭐️
لینک تلویزیون صداى آشنا
https://m.facebook.com/Ashna-TV-255618648841321/

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate