قاسم شعله سعدی: صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی را می‌شنویمقاسم شعله سعدی: صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی را می‌شنویم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate