0

بیانیه ۳۷

بیانیه شماره ۳۷

دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران ، استادان و دهقانان که تخم دانش و زندگی می کارید.

اجازه فرمایید تهنیت سال نو تحصیلی و زراعی رابه پایان این سال و پس از ارزیابی ملت بزرگ ایران از عملکرد مسئولانه و خردمندانه شما موکول نمایم.

آغاز هر سال چه از نوع فلکی یزدگردی، چه قمری، چه میلادی و چه تحصیلی و زراعی فرصتی است که انسان عملکرد سال گذشته اش را مورد حسابرسی قرار دهد و تراز کار و ایفای مسئولیتی را که بعهده داشته را تنظیم و تعیین کند تا بداند و بدانند که آیا استعداد و ظرفیت خود را بارور نموده و در راه نیل به اهداف توفیق یافته یا با بی عملی و انفعال به خود و دیگران ستم نموده و بداند که اگر دیروز و امروزش برابر بوده خسران کرده و اگر امروزش بدتر از دیروز بوده مستحق سرزنش و مواخذه می باشد. تازه این امر شامل افراد معمولی جامعه می باشد و پر واضح است که از آفرینندگان دانش و زندگی که مسئولیتی فراتر از آن ها دارند و به عنوان گروه های موثر و مرجع در جامعه شناخته می شوندانتظاری دو چندان است و انفعال و بی عملی از اهالی دانش که مربیان جامعه می باشند هرگز پذیرفته نخواهد بود و از  آنها که وارثان جنبش دانشجویی با سابقه ای دست کم ۷۰ ساله میباشند و سرشار از شور و شعور و غرور هستند بی تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه  غارت شده و استبدادزده هرگز پذیرفتنی نخواهد بود.

این عبارت :

افسوس که این مزرعه را آب گرفته

دهقان فلاکت زده را خواب گرفته

منحصرا مربوط به دهقانان ما که در فقر و فلاکت دست و پا می زنند نمیباشد بلکه مشتی است نمونه خروار که به همه گروه های جامعه تسری دارد بویژه به اقشار موثر و مرجع جامعه.

آیا دانش آموزان و دانشجویان ما که چشم و چراغ این ملت هستند و آیا آموزگاران و استادان ما که باید مربیان آگاهی، عشق، مبارزه، شجاعت، حق طلبی ، عدالت خواهی ، آزادیخواهی و کرامت انسان باشند امسال هم شاهد بی عمل به بند کشیده شدن دانشجو و شکنجه معلم و فروپاشی کشور خواهند بود؟

آیا نمیدانند که «مداد العلما افضل من دما شهدا» است؟

آیا نمیدانند که زبان و قلم آنها باید برنده تر از شمشیر باشد و قدم آنها چون زمین لرزه باید در دل حاکمان غارتگر و ستم پیشه هراس و لرزه افکند؟

آیا امسال هم متفرق و منفعل فقط گاه گاهی و در گوشه ای از کشور با اعتراضی نه در خور و تراز و جایگاه خود از خویش رفع مسئولیت خواهند کرد؟ یا از همین امروز در آغاز سال تحصیلی «گربه را در حجله خوهند کشت»و طرحی نو در خواهند انداخت و با همبستگی و اتحاد پیشاپیش مردم حاکمان فاسد و غارتگر و سرکوبگر را وادار به انتقال قدرت به ملت خواهند کرد؟

زنگ آغاز مهر و سال تحصیلی و زراعی همچون صور اسرافیل میباشد که باید چشمان خواب یا چشمانی که خود را بخواب زده اند را از خواب غفلت و بی مسئولیتی و بی تفاوتی بیدار کند و چون شیپوری که میدمد تا فرماندهان لشکر دانش و زندگی یعنی مربیان ، آموزگاران ، استادان و دانش آموزان را آماده لشکر آرایی و بسیج دهقانان ، کارگران،هنرمندان، ورزشکاران،بازاریان، زنان، تحقیرشدگان، به حاشیه رانده شدگان و بی قدرتان  نماید و در پرتو قدرت لایزال آنها کشور و ملت خود را نجات دهند.

جنبش «راه سوم- راه نجات ایران» که اول مهر راآغاز اعتصابات عمومی و ملی و نافرمانی مدنی ملت ایران و نیز هفتم آبان روز بزرگداشت یگانه تاریخ کورش بزرگ را نقطه عطف مبارزات ملت اعلام کرده است انتظار دارد طلایه داران دانش و زندگی از امروز اعتصابات ملی و نافرمانی مدنی شکوهمندی را بیاغازند تا ملت غارت شده با تاسی به آنهانبردی بی امان را رقم زنند و خود و کشور در آستانه فروپاشی خویش را نجات دهند.

سرافراز ملت ایران

پاینده ایران

جنبش «راه سوم – راه نجات ایران»

قاسم شعله سعدی

۱۴۰۰/۷/۱

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Translate