دکتر قاسم شعله سعدی – بحرانهای جمهوری اسلامیشرایط رژیم مانند اواخر دوران شوروی است. یک گورباچف لاز م است تا ضربه آخر را بزند

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate